Vi begynner nå å oppleve noe forsinkleser i leveranser fra våre leverandører. Dette har også vært nevnt i media at det begynner å bli et etterslep på leveringer fra Asia. Dette har vi også lagt merke til, da de fleste varelevransene til oss blir levert via DHL, vanligvis tar dette 3-4 dager, nå er vi oppe på 7-10 dager.